توضیح مبلغ (هزار ریال )
هزینه های تهیه طرح ،مشاور ،اخذ مجوز ،حق ثبت ها ،

قراردادهای بانکی و….

6/71
هزینه آموزش پرسنل (2% حقوق و دستمزد سالیانه ) 6/0
هزینه راه اندازی تولید ازمایشی (15 روز هزینه های آب و برق ، سوخت و مواد اولیه ) 8/2
جمع کل 75

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

سرمایه ثابت =(هزینه های سرمایه ای +هزینه های قبل از بهره برداری )

  • برآورد سرمایه در گردش :

توضیح مبلغ (هزار ریال )
تنخواه گردان (یک ماه هزینه حقوق و اب و برق و تلفن و سوخت و مواد اولیه و…) 6
موجودی کالا صفر
جمع کل 6
   
  • نحوه سرمایه گذاری :
توضیح
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  مبلغ

  سرمایه ثابت

394

  سرمایه در گردش

6

  کل سرمایه گذاری

400

 
  • بر آورد هزینه استهلاک (مبلغ به هزار ریال ):

توضیح ارزش دارایی درصد هزینه استهلاک سالیانه
ساختمان 100 2 2
ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
تاسیسات 30 5 5/1
وسایل حمل و نقل 30 5 5/1
وسایل دفتری 5 45 2
جمع کل 7
  • هزینه تولید سالانه :

توضیح مبلغ (هزار ریال )
هزینه مواد اولیه و بسته بندی 27
هزینه حقوق و دستمزد 30
هزینه انرژی (آب ،برق و سوخت ) 15
هزینه تعمیرات و نگهداری 11
هزینه پیش بینی نشده (5%اقلام بالا ) 98/4
هزینه بیمه کارخانه(2 در هزار سرمایه ثابت ) 638/0
هزینه استهلاک 7
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری (3%هزینه های قبل از بهره برداری ) 402/0
جمع کل 96
  • بر آورد قیمت تمام شده محصول :

                                     =جمع هزینه های تولید سالیانه =   قیمت تمام شده محصول                                                                                   میزان تولید سالیانه

     32/0=300÷96

محاسبه هزینه های ثابت و متغیر :

 

توضیح هزینه

هزینه متغیر هزینه ثابت هزینه کل

(هزار ریال )

مقدار درصد مقدار درصد  
مواد اولیه و بسته بندی 27 100 0 27
حقوق و دستمزد 5/10 35 5/19 65 30
هزینه انرژی (آب ،برق و سوخت ) 12 80 3 20
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
15 تعمیرات و نگهداری

8/8

80

2/2

20

11 پیش بینی نشده

883/28

85

097/5

15

98/33 اداری و فروش

5

100

0

5 بیمه کار خانه

 

0

638/0

100

638/0 هزینه استهلاک

 

0

7

100

7 استهلاک قبل از بهره برداری

 

0

402/0

100

402/0 جمع کل

92

 

38

 

637061

روش کل

(قیمت فروش محصول ×میزان تولید سالیانه )=فروش کل

توجه :فروش به هزار ریال محاسبه گردد.

30000000=15000000×200

   = جمع هزینه های ثابت                    =تولید در نقطه سر به سر

    هزینه متغیر هر واحد تولید –قیمت فروش

493/0=(92-15) ÷38

697/42=100×(92-3) ÷38

             ویژه 3-130=127 سود

= (هزینه تعمیرات و نگهداری +انرژی +مواد اولیه و بسته بندی )-فروش کل =ارزش افزده ناخالص

     استهلاک قبل از بهره برداری –استهلاک – ارزش افزوده ناخالص =ارزش افزوده خالص

                             29 درصد       = سود ویژه =نسبت سود ویژه به فروش ( بازده فروش )

                                              فروش کل

 

                                     = سود ویژه =نسبت سود ویژه به کل دارایی ها(بازده دارایی ها )

                                    کل دارایی ها

سرمایه ثابت سرانه :27/21

                                           = سرمایه ثابت      =سرمایه ثابت سرانه

                                           تعداد پرسنل

                                   = کل سرمایه گذاری = سرانه کل سرمایه گذاری

                              تعداد پرسنل

                                         = سود و زیان ویژه +هزینه تسهیلات مالی = نرخ بازدهی سرمایه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

                                                 تعداد پرسنل

 

= کل سرمایه گذاری = دوره برگشت سرمایه

       جریان نقدی ورودی سالانه

پیشنهادات :

در زمینه سرمایه مورد نیاز نحوه جمع آوری و جذب مدیریت بایستی از آغاز سهامداران را مشخص تا سرمایه تامین گردد و در مورد جذب مدیریت تصمیم گیری نمود .

ارزیابی کسب و کار


دیدگاهتان را بنویسید