موارد استراتژيك كه در دوره 7 ساله آينده (2008 – 2001) بايستي مدنظر قرار گرفته شوند به توضیح زير مي‌باشند:

1- توسعه منابع انساي

الف) تكيه بر منابع انساني موجود

ب) تأمين نيروي انساني جديد متناسب با نيازهاي استراتژيك

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ج) انعقاد قرارداد با مشاوران خارج از مجموعه

2- منابع مالي

الف) بهره‌گيري از افزايش بودجه تخصيص يافته

ب) درآمدزايي

ج) بهره گیری بهينه از منابع و كارآمد سازي آنها

3- بهينه سازي امور اداري

الف) ايجاد بهره‌وري امور اداري و پشتيباني مديريت

4- پژوهش اطلاع رساني

الف) كاهش عوامل بازدارنده پژوهش

ب) تقويت عوامل پيشبرنده پژوهش

ج) تعيين جهت يا جهات فعاليتهاي پژوهشي

5- تهيه و حفاظت اطلاعات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف) يكسان سازي فناوري اطلاع رساني در جمع آوري، تهيه، ذخيره و حفاظت داده‌ها

ب) رقومي سازي مطالب موجود غير ماشيني

ج) ايجاد چند مخزن اسناد ملي كه هر كدام در حوزة تخصصي خاص به جمع آوري نگهداري و حفاظت اسناد بپردازد.

6- نمايه سازي اطلاعات

الف) كاربرد فناوري اطلاعات در نمايه سازي

ب) نمايه سازي بر اساس تحليل اطلاعات

7- اشاعه و تحليل اطلاعات

الف) كاربرد فناوري اطلاعات در اشاعه اطلاعات

ب) ايجاد مراكز تحليل و اشاعه اطلاعات

8) توسعه فناوري اطلاعات

الف) منسجم سازي فناوي اطلاعات در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رساني

ب) پژوهش در زمينه فناوري اطلاعات

9- ترويج دستاوردهاي علمي ايران و ايرانيان

الف) ارائه چهره علمي محققان و متخصصان ايراني

ب) اشاعه چند زبانه اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج) نمايه سازي چند زبانه اطلاعات

10- توسعه اشتراك منابع

الف) متناسب سازي اقدامات اشتراك منابع در كتابخانه‌هاي دانشگاهي و مراكز اطلاع رساني

ب) تقويت عوامل پيشبرنده اشتراك منابع

11- ارزيابي نياز اطلاعات

الف) تحليل و ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي با در نظر داشتن بخشهاي تحقيقاتي، دانشگاهي و تجاري

ب) ترويج و يكسان سازي روندهاي معمول نيازسنجي اطلاعاتي در سازمانهاي علمي و دانشگاهي

ج) اعلام روندهاي معمول نياز سنجي اطلاعاتي در بخش تجاري

12- آموزش

الف) ايجاد و توسعه دوره‌هاي تخصصي علوم اطلاع ساني در موسسات آموزش عالي

ب) ارايه آموزشهاي مستمر به مديران كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رساني

ج) تهيه برنامه آموزشي اطلاع رساني بطور خاص براي دانشجويان و محققان

13- تبادل اطلاعات عملي بصورت چند سطحي

الف) تبادل اطلاعات علمي بطور مستقيم

ب) تبادل اطلاعات علمي بطور غير مستقيم

14- نظامهاي اطلاع رساني علمي و فني ملي

الف) تعريف و اجراي معماري اطلاعات در درون وزرات علوم تحقيقات و فناوري

15- استاندارد کردن اطلاعات

الف) تعيين استانداردهاي اطلاعاتي ملي

ب) پشتيباني از ابتكارات استانداردسازي و ايجاد چهارچوب

16- حذف دوباره كاري فعاليتهاي اطلاع رساني

الف) جلوگيري از اقدامات زايد و موازي

ب) همكاريهاي درون و برون سازماني

ج) حدف دوباره كاريها از طريق تدوين وظايف مراكز مختلف اطلاع رساني.

 

 

بررسي وضعيت سواد ديجتالي در كشور

كاربران براي بهره گیری از دانش ICT بايد داراي حداقل ويژگي هاي لازم باشند كه تحصيلات، دانستن زبان طبيعي مربوطه، آشنايي با دانش پايه مربوط به محيط و بسته هاي نرم افزاري، مانند اين ويژگي ها می باشد. از اين رو در آغاز به وضعيت تحصيلي جامعه شهري ايران نگاهي افكنده و سپس ميزان بهره گیری مانند اين ويژگي ها می باشد. از اين رو آغاز به وضعيت تحصيلي جامعه شهري ايران نگاهي افكنده و سپس ميزان بهره گیری از سواد ديجتالي در كشور را مورد بررسي قرار مي دهيم. در جدول 1، توزيع افراد 6 ساله و بالاتر خانوارها را به تفكيك ميزان سواد برحسب گروه هاي سني بررسي كرده ايم.

اگر سنين مناسب براي كاربري ICT جهت توسعه سواد ديجيتالي بين 16 تا 50 سال در نظر گرفته گردد، اندازه جامعه 16 تا 50 سالگان، 5/54 درصد جامعه شهري خواهد بود.

درصد جامعه شهري داراي تحصيلات متوسطه و تحصيلات دانشگاهي جمعاً 9/44 درصد جمعيت شهري مي گردد كه از اين مجموع 7 درصد تحصيلات دانشگاهي و 9/37 درصد تحصيلات متوسطه دارند؛ چنانچه ديده مي گردد اگر جامعه ICT منحصر به دانش آموختگان دانشگاهي گردد. فقط 7 درصد جامعه شهري را در برخواهد گرفت؛ بنابراين با در نظر داشتن اينكه 9/44 درصد افراد شاغل شهري در سنين مختلف داراي تحصيلات متوسطه اند؛ اصلح می باشد كه جامعه ICT؛ دانش آموختگان دوره متوسط را نيز در بر مي گيرد. بدين ترتيب 9/44 درصد ساكنان شهر نامزد جامعه با هدف سواد ديجتالي به حساب مي آيند در ادامه با بررسي نرخ كتاب هاي ديجتال در كشور مي پردازيم.

آمارها نشان مي دهد تعداد كتاب هاي چاپ گردیده در ايران تا سال 1378؛ برابر با 7/105 ميليون جلد می باشد و نرخ رشد كتاب هاي چاپ گردیده در ايران طي سالهاي 1377 تا 1378 در حدود 7/14 درصد می باشد. متوسط تعداد انتشار هر عنوان كتاب در ايران در دوره مذكور 25/5 جلد براي هر 100 نفر بوده می باشد. در خور توجه می باشد كه سل 1378 نقطه عطفي در افزايش تعداد سرانه كتاب در ايران به شمار مي رود و اين سال داراي رشد 8/24 درصدي بوده می باشد.

جدول 1- توزيع افراد 6 ساله و بالاتر خانوارها به تفكيك ميزان سواد برحسب گروه هاي سني در سال 1379

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
عنوان شاخص

6تا 10 سال

11تا 15 سال

16 تا 20 سال

21 تا 30 سال

31 تا 40 سال

41 تا 50 سال

51 نا 60 سال

61 تا 70 سال

71 سال بيشتر درصد بي سواد

1/13

6/1

7/1

3/4

8/9

2/17

1/17

5/30

1/14 درصد كم سواد (خواندن و نوشتن)

2/0

5/0

5/0

7/3

2/16

3/28

9/19

9/29

8/10 درصد تحصيلات ابتدايي

6/13

13

1/4

7/11

1/14

4/13

2/7

4/3

5/1 مجموع

9/44

1/15

3/6

7/19

1/40

9/58

2/44

1/47

1/26

 

 

جدول 2

عنوان شاخص 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
درصد تحصيلات متوسطه 36 8/37 4/29 8/39 5/41 3/43 4/44 46 8/46 3/47
درصد تحصيلات دانشگاهي 2/4 4/ 5/4 9/4 6/5 9/5 7/ 9/6 8 4/8
مجموع 9/44 8/41 9/43 7/44 1/47 2/49 4/51 9/52 8/54 7/55

 

حال آنكه كتابخواني در كره 58/2 برابر و در چين 31/3 برابر ايران می باشد. در حال حاضر اب در نظر داشتن گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات، كتاب ها به صورت ديجيتال ارائه مي شوند و جالب آنكه بازارهاي بزرگي نيز در راستاي كتابهاي ديجيتال يا E-Book به وجود آمده می باشد و بسياري از سايت ها همچون www.ebooldirectory.com برخي كتاب هاي چاپي را به صورت ديجيتال ارائه مي كنند. E- Book ها با قيمتي ارازان تر تا حد يك پنجم يا يك ششم قيمت كتاب چاپي عرضه مي شوند و همچنين انتشار آنها با سرعت فوق العاده اي صورت مي گيرد؛ به طوري كه ناشر پس از ارائه كتاب در بازار؛ مي تواند در همان لحظه كتاب راذ جهت دريافت در وب سايت خود قرار دهد. از ديگر قابليت هاي كتاب هاي ديجيتال مي توان به روش توليد آسان و كم هزينه آنها تصریح كرد؛ به طوري كه در كمتر از چند دقيقه مي توان يك كتاب ديجيتال را با بهره گیری از نرم افزارهاي مربوطه توليد و در بازار ارائه كرد. از اين رو ديگر هزينه هاي چاپ چند ميليوني در كشور كاهش يافته و باعث افزايش نرخ رشد كتاب هاي منتشره در كشور خواهد گردید كه در نهايت. همين امر موجب افزايش سواد ديجيتالي مي گردد. از ديگر پارامترهاي مهم در طریقه گسترش سواد ديجيتالي در كشور وضعيت روزنامه خواني و روزنامه خواني ديجيتالي می باشد؛ طبق آمار بانك جهاني در سال 2000 تعداد سرانه روزنامه هاي چاپ گردیده در ايران 8/2 در 100 نفر بوده كه اين تعداد در ژاپن 8/57 در آلمان 1/31 و در امارات 6/15 درصد می باشد. مقايسه ايران با كشورهاي ديگر نشان مي دهد ميزان روزنامه خواني در ژاپن 6/20 برابر و در امارات متحده 6/5 برابر ايرانيان می باشد كه اين آمار نشان از عقب ماندگي بينيادين و بي رونقي بازار اطلاع و خبر در ايران می باشد. از اين رو مي توان با پايده سازي سيستم فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور؛ روزنامه هاي ديجيتال را افزايش داده. سرعت انتشار را بالا برده و زمان درج خبر و اطلاع رساني را كاهش دهيم.