پایان نامه های ارشد

متن کامل: دانلود پروژه رشته مدیریت با موضوع کارآفرینی قالب های صنعتی – قسمت دوم

درهر سيكل تزريقي گرما به قالب دايكاست انتقال مي يابد براي بدست اوردن قطعه تزريقي بايستي فلز مذاب منجمد ، تا دماي انجماد سرد گردد. براي اينكه بتوان قطعه تزريقي را از قالب گرفت و يا به بيرون پرتاب نمود ، بايستي آنرا تا دماي باز هم پايينتر خنك نمود Read more…

By f1, ago