کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته کامپیوتر با موضوع حافظه – قسمت اول

/ كنترل ميزان مصرف حافظه در سيستم / اجراي برنامه هاي ارزيابي و سنجش حافظه /نمايش اطلاعات حافظة ويندوز به كمك برنامة Sandra / آماده شدن براي ارتقا حافظة سيستم / عيب يابي نصب حافظه در سيستم / حذف كاربرد حافظة بسط يافته و حافظة توسعه يافته در محيط ويندوز Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته کامپیوتر درباره ی پردازنده ديجيتالي سيگنال – قسمت اول

زمانيكه شركتهاي تاسيس شده با ايجاد معماريهاي جديد، كارآمد، اجراي عالي بر سر سهم بازار رقابت مي كردند، تعداد زيادي افراد تازه وارد به بازار وارد شده بودند حوزه معماري پردازش ديجيتالي سيگنال (DSP) بي سابقه می باشد. علاوه بر رقابت گسترده درميان فروشنده هاي پردازندة DSP تهديد جديدي از Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

دانلود فرمت ورد: دانلود پروژه رشته کامپیوتر درباره ی پردازنده ديجيتالي سيگنال – قسمت دوم

اگر چه معماري VL IW برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید نسبت به DSP قديمي، به برنامه حافظ نياز دارد، DSP هاي VL IW محور جديد مثل StarCore Sc140 كه در سال 199 معرفي گردید، براي كاهش اين تفاوتها، روشهائي كشف گردید. در مورد بهره گیری حافظه Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

فایل تحقیق : دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت هشتم

1- اگر a كليد R باشد، پس ، لذا می باشد. 2- اگر B كليد S باشد، پس لذا می باشد. داشتن برآورد انتخاب پذيري اتصال براي شرط هاي اتصال رخداده،‌به بهينه ساز پرس و جو امكان مي دهد تا اندازه فايل حاصله را بعد از عمليات اتصال برآورد كند، Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

منبع تحقیق : دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت هفتم

با ارزيابي تحقق يافته ،‌نتيجه عمليات بعنوان ارتباط متوفي ذخيره مي گردد. براي مثال، عمليات اتصال مي تواند معاوضه گردد و كل نتيجه بعنوان ارتباط موقتي ذخيره گردد، كه بعد بعنوان ورودي توسط الگاريتمي خوانده مي گردد كه عمليات PROJECT را معاوضه مي كند كه جدول نتيجه پرس و جو Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

فرمت ورد: دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت ششم

بهبود بيشتر با سوئيچينگ موقعيت هاي ارتباط هاي Project, Employee در درخت بدست مي آيد، همانطوريكه در تصوير (c) 5 .18 نشان داده شده می باشد. اين از اطلاعاتي بهره گیری مي كند كه PNUMBER ويژگي كليدي ارتباط پروژه می باشد، و از اينرو عمليات SELECT روي ارتباط Project ، Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

دانلود پژوهش: دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت پنجم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               اجراي اتصال بيروني: در بخش 3 . 5. 7 ، عمليات اتصال بيروني ارائه شده می باشد با 3 تغييرات آن: اتصال بيروني چپ، اتصال بيروني راست و Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

منبع پایان نامه : دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت چهارم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               اگر ثبت تطبيق پذيري نظاره گردد، ثبت ها متصل مي شوند، و ثبت هاي حاصله در بافر نتيجه، نوشته مي شوند و در فايل نتيجه نوشته مي شوند. Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

دانلود فرمت ورد: دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت سوم

در دومين مرحله بنام مرحله آزمايش، گذر تكي از طريق فايل ديگر (S) هر يك از ثبت هاي خود را براي آزمايش مخزن مناسب hash مي كند و آن ثبت با تمام ثبت هاي تطبيق پذير و برابر از R در آن مخزن تركيب مي گردد. اين توصيف ساده شده Read more…

By f1, ago
کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

جدید: دانلود تحقیق رشته کامپیوتر در مورد بهينه‌سازي و پردازش پرس و جو – قسمت دوم

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید اگر شرط عمليات SELECT، شرط تقارني و مرتبط باشد، در اينصورت اگر از چندين شرط ساده در ارتباط با ارتباط منطقي and مثل op4 فوق تشكيل گردد، ‌DBM مي‌تواند از متدهاي اضافي زير براي اجراي عمليات بهره گیری كند: S7: انتخاب Read more…

By f1, ago