مدیریت

دانلود فرمت ورد: دانلود تحقیق در مورد شیرینی پزی – قسمت سوم

توضیح مبلغ (هزار ریال ) هزینه های تهیه طرح ،مشاور ،اخذ مجوز ،حق ثبت ها ، قراردادهای بانکی و…. 6/71 هزینه آموزش پرسنل (2% حقوق و دستمزد سالیانه ) 6/0 هزینه راه اندازی تولید ازمایشی (15 روز هزینه های آب Read more…

By f1, ago
مدیریت

دانلود پژوهش: دانلود تحقیق در مورد شیرینی پزی – قسمت دوم

           روش و محل تامین منابع تولید               تامین از خریدو تملک/اجاره   سایر اطلاعات داخل خارج نیروی کار مستقیم نیروی کارغیرمستقیم مواد اولیه مستقیم امکانات ارتباطی انرژی وسایط نقلیه کارشناس   کارگر کشاورز آرد شکر تخم مرغ روغن   Read more…

By f1, ago
مدیریت

دانلود پروژه در مورد شرکت های کامپیوتری – قسمت سوم

16-  براى کسب اطلاعات بيشتر مى توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامى و با مسئوليت محدود مراجعه نمود. شرکت با مسئولیت محدود 27ماده دارد که به توضیح زیر می باشد:  شرکت با مسئولیت محدود – اساسنامه شرکت Read more…

By f1, ago